วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักการพูดครองใจคน

หลักการพูดครองใจคน
       - พุดแต่ดี
       - มีประโยชน์
       - ผุ้ฟังชื่นชอบ
       - ทุกคนไม่เสียหาย
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้คนจดจำได้
       - น้ำเสียง
       - ลีลาการพุด
       - คำพูดหรือประโยคเฉพาะตัว
       - การแต่งกาย  เครื่องประดับ
       - ท่าทาง
       - ทรงผม
       - หน้าตา หรือ อวัยวะที่โดดเด่น
       - ผิวพรรณ
       - อารมณ์ขัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น