วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความประทับใจ

   ในมิติของการเป็นครูอาจารย์นั้น ความประทับใจ แตกต่างจาก ความพอใจ อย่างมีนัยสำคัญ การที่ครูจะทำให้นักเรียนรู้สึกพอใจนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ครูไม่เข้าสอนหรือเข้าสอนสาย ไม่เคี่ยวเข็ญ ไม่ให้การบ้านหรือให้เกรดดีๆ นักเรียนส่วนหนึ่งก็อาจรุ้สึกพอใจแล้ว
   แต่ครูจะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิด ความประทับใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า
        ทำอย่างไรให้ศิษย์จดจำและระลึกถึงสิ่งดีๆ ที่ครูปลูกฝังให้ไม่รู้ลืม
        ทำอย่างไรให้นักเรียนจดจำว่า ครั้งหนึ่งตนเคยมีครูดีในชีวิต
   และจะรู้สึกวิเศษสักเพียงใด ถ้า "ครูดี" ในนิยามของศิษย์คือเรา
   
                    จากบางตอนของบทความ "บทพิสูจน์ความเป็นครูมืออาชีพ"  
                 โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
                  ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น